שטח מגרש: 750 מ"ר

מיקום: בני דרור

שיקום גינה והוספת אלמנט מים