גינה אנגלית בסגנון שאבי-שיק - 

התמונות ממחישות את היקף העבודה שנעשתה בכל חלקי הגינה.

הוספנו הרבה אדמה לצורך הגבהת השטח ששקע בחלוף השנים, יצרנו אזור ישיבה חדש ממצע של חצץ והחלפנו את מערכת ההשקיה הישנה בחדשה, תוך דגש על חלוקה לפי אופי הצמחים.

לסיום "צבענו" את הגינה במגוון רחב של שיחים רב שנתיים, ורדים אנגלים, וגפנית מטפסת ליצירת מראה צבעוני ופורח לאורך השנה.

שטח מגרש: 650 מ"ר

מיקום: רחובות